Slamsugning

Med våran slambil har vi möjlighet att suga ur dagvattenbrunnar eller dräneringsbrunnar med mera.

Kontakta oss