Avloppsspolning

Vi använder vatten under högtryck för att rensa bort olika typer av stopp i spill/dagvattenledningar.
Max längd vi kan spola är ca: 120 meter (110mm plast).

Hetvatten använder vi vid bortspolning av:
• fett i köksavlopp (max 25 meter)
• isproppar i Spill/Dagvattenledningar
• isproppar i vattenledningar (upp till 50 meter)

Kontakta oss