Slamsugning

Med våran slambil har vi möjlighet att suga ur dagvattenbrunnar eller dräneringsbrunnar men det går även att suga upp sågspån m.m.