Rörsökning

Rörsökning underlättar vid grävningsarbeten, men även om man vill ha reda på hur rören
är framdragna nere i marken samt vilket djup dom ligger på.
Man fäster en sond på kameran eller spolslangen, sedan för man fram sonden
till den plats som man tycker är intressant.
Man använder sedan en mottagare för att leta fram sonden, på så vis kan man
få reda på var röret är samt vilket djup det är ner till röret.

OBS: Vi kan inte söka fram järnrör.