Rörinspektion

 

Varför blir det stopp i avloppet?

Rörinspektion av avloppsledningar med kamera är ett bra
verktyg om man vill felsöka återkommande stopp i
avloppet, besiktiga, eller kanske kolla upp konditionen
på sitt avlopp före en renovering.

Full insyn

Vi använder en 55 mm gyrokamera med färg på 60 meter
rörstativ som passar 100-225 mm rör. Gyro = bilden visas
alltid rättvänd. Det kameran ser spelas in på datorn
därifrån för man sedan in text på observationer som
kommer upp i bilden.
Antal meter finns med i bilden under hela inspektionen.

Auktoriserad rörinspektör

och medlem i STVF innebär att man bedömer de
observationer som dyker upp på ett riktigt sätt och
även vad konsekvenserna kan bli.

   

 

   

 

 

Fel som kan upptäckas

• Rötter
• Sprickor
• Rörbrott
• Deformation
• Ytskador och hål
• Fogförskjutningar
• Synlig tätningsring
• Svackor och upphöjningar
• Byggmaterial eller liknande
• Felaktig anslutning av grenrör
• Påbyggnad eller sedimentering

Inspektionen dokumenteras

Varje inspektion vi gör ger en komplett dokumentation.
Filmen, stillbilder på fel samt observationsförteckningen
lagras på en DVD skiva och efter utfört arbete skriver vi
ett inspektionsutlåtande som bl.a. beskriver vad
konsekvenserna kan bli på de fel som upptäckts på ledningen.