Startsida

Välkommen till BEMA!
Här kan du hitta information om vår verksamhet och vilka tjänster vi erbjuder.

Vi är en etablerad rörspolningsfirma som spolar bort stopp dygnet runt.

Vid dålig avrinning i köksavloppet använder vi hetvatten och roterande munstycke.

Vi underhållsspolar åt BRF, privatpersoner och fastighetsbolag för att minimera översvämningsrisk.

Vi arbetar med pålitlig utrustning och utför arbeten inom avloppsrensning, rörinspektion, ledningssökning samt slamsugning.

 

      

Auktoriserad rörinspektör!